top of page

RADIO TELE REHOBOTH EN DIREK PETIONVIllE HAIT

PET_edited.jpg
RADIO TELE REHOBOTH Facebook Banner.jpg

Radio tele rehoboth is a christian radio station based in Port-au-Prince, Haiti. The station is here to serve the humanity by promoting the Gospel music, broadcasting sermons, religious talks and all that leads you to path of righteousness and glory. May! Lord by with You. The station is available online on AudioNow.

RADIO TELE REHOBOTH

All the hits for all the musical fun is related to the theme of Radio Tele Rehoboth. They are not playing great musical hits for you in their radio and its day long programs at the same time they are also willing to play top class songs for you in your special events and for that you just need to hire Radio Tele Rehoboth.

 Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen.

2 Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè.

3 Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li.

4 Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap pè anyen, paske, Seyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak gòl ou ki fè kè m' pa kase.

5 Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m' yo. Ou resevwa m', ou fè kè m' kontan ou ban m' tou sa m' bezwen.

6 Wi, mwen konnen w'ap toujou renmen m', w'ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m'. Se lakay ou m'ap rete tout tan tout tan.

bottom of page